Enquesta “TU, L’ESTIU I SES FESTES”

Per tal d’elaborar el “Protocol anti-sexista de Festes de Menorca 2018”, el Consell Insular de Menorca està fent enquestes per recopilar informació referent als hàbits, dinàmiques, relacions i patrons que s’estableixen en aquests contextos.

Podeu trobar l’enquesta aquí.